งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดจังหวัดอุดรธานี อ.นครอุดรธานี | www.salefree.adsshared.com 

งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดจังหวัดอุดรธานี อ.นครอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:56:59 น. เข้าชม 239 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยทิศอุดรและเป็นหายประพฤติการกลุ่มเมืองภาคดวงอาทิตย์ออกทแยงทิศอุดรตอนบน 1 ของประเทศสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นศูนย์กลางตำแหน่งที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมทำเลที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ แว่นแคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการตั้งให้เป็นเมืองสำคัญของหัวนครฝ่ายนอกเหนืออย่างเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวนครฝ่ายนอกเหนือ คือ มณฑลกุมภวาปี นครหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กม. มีขอบเขตคาดคะเน 11,730 ตาตารางกม. (คาดคะเน 7,331,438.75 ไร่) ระดับที่ 4 ของภาคสุริยาออกเฉียงทิศอุดร และยังมีอู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเอ็ดของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์แบบ จ.อุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีละแวกบริหารกว้างใหญ่หัวในแว่นแคว้น ล่าสุดจังหวัดอุดรธานีเป็นหมดไปกลางการคมนาคมทั้งลมฟ้าอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกเลี่ยงนอกเหนือ เป็นศูนย์กลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเพียงผู้เดียวของภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีสูญสิ้นหารือและพิธีกรรมภาคสุริยาออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาพบว่า เขตทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีในสมัยนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมานพมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารใกล้เคียง 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพประพันธ์สีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับเหม็นยางอุดรซูฮกในวงการเรียนตำนานและโบราณคดีระหว่างมณฑลว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนก่อนตำนานที่จ.อุดรธานี มีอารยธรรมความโตขึ้นในระดับสูง และอาจสอนความเจริญนี้ไปสู่รัฐจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่แบบยิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่ามุทธาของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลสืบต่อมาอีกจนตราบเท่าที่สมัยเรื่องเก่าแก่ของประเทศสยาม นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพจดปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่เช่นนี้ยังไม่กำเนิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีบังเกิดในประวัติศาสตร์แต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พื้นที่ที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีเกิดในตำนานครั้นเมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงมาตรฐานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์กัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ตราบใดกระบวนไทยมาถึงพาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรมณฑลหน้าด่านของประเทศเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชากัณฑ์มหาราชประชวรด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่เองคะเนว่าเคยเป็นเมืองที่มีความเติบใหญ่มาตั้งแต่สมัยขอมเรืองแรง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.อุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกการรบพุ่ง เอิ้นคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดนครนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่ประเทศหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับกองทัพไทยและชาวเมืองเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดาปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วคราว พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายเอาใหญ่เสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และมีทีท่าจะดุเด็ดเผ็ดมัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่เกิดชื่อ แค่แต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อพาราจังหวัดหนองคายขึ้นการบริหารกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีทุ่มเถียงกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวจากต้นฝรั่งเศลต้องการลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เรียกว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะด้วยเก็บรักษาบ้านเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 บ้านเมือง มีข้อแม้ห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมด่านอยู่ในภา 25 กิโลเมตรของฝั่งน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรปกติอยู่ที่พาราหนองคาย อันเป็นเมืองศูนย์กลางกลางของหัวพาราหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นชัดศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่จบร. จำต้องอพยพขับย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานีสมัยนี้) ***งจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร จนถึงทรงวิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิเหมาะสม ด้วยเหตุว่ามีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองตระหนักสมัยปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งหมดไปมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่านครจังหวัดอุดรธานีได้มีขึ้นขึ้นโดยนึกไม่ถึงเนื่องจากเหตุทางด้านความเหนียวแน่นและการมณฑลระหว่างเมือง อีกทั้งเหตุทางราชการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มากำเนิดในชื่อภาราครั้นกะปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติโพธิ์") ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งมณฑลอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางของมณฑลอุดร ถ้วนทั่ว จ. อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการผันการบริหารจากแบบแผนสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นแบบแผนประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระเขบ็จขบวนการเหม็นยางอุดรบริหารงานร.ราชอาณาจักร เลิกการถือบังเ***ยนในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงเหลือหลอแต่บุรีและอำเภออย่างเดียวมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปหลงเหลือเพียงธานี "จังหวัดอุดรธานี" อย่างเดียว ดุจไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานราชการด้านการดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงรูปร่างของศูนย์กลางการปกครองในตำแหน่งที่ตั้งอิสานตอนบน เช่น สำนักดำเนินงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ภูธรเขต 4 เป็นต้น ถิ่นท่องท่องเที่ยวทางเทพนิรมิต[แก้] สวนสาธารณะหนองตระหนัก สวนส่วนกลางหนองตระหนัก อ.นครจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาพิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3เมืองภายในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี คันดินห้วยหลวง อำเภอประเทศอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.ประเทศอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานตำนานภูตีน,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มดูแลสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูพระบาทบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมโภคทรัพย์,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ที่ท่องเตร็ดเตร่ทางเรื่องเก่าแก่และโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงชัดศิลปาคม อำเภอมณฑลอุดรธานี ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักประเทศบุรีอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอประเทศ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือแกงสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์รักษ์ ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนอกข่า อ.นคร วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อ.นครจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบุณฑริก(วัดภูบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาพยุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ที่อยู่ท่องเดินทางศิลปพิธีกรรมแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานบูชากรมหลวงชัด อ.เมือง ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักพารา มกราคม ของทุกปี งานบวงสรวงศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จัดอาณาเขตวัดพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงเดือน 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน วันสงกรานต์นครอุดรธานี อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี มณฑลสวนทั่วไปหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานรีตบุญบั้งไฟล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงเดือน 6 งานบุญประทัดกือ(ดอกไม้ไฟ10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งศิลปถิ่นภูไทเอ้บั้งไฟใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดละแวกสวนทั่วไปหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทตำนานความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดอาณาเขตลานพันธกิจสั่งการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานรีตแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกฝนของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีจังหวัดอุดรธานี อ.พาราอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอนครอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักประเทศอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานประเพณีบุญไฟพะเนียงคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร แหล่งขายผ้าพื้นภารา บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อำเภอนครอุดรธานี งานทุ่งศรีประเทศ งานกาชาด เมืองจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางผนึกการท่องตะลอนกับจังหวัดใกล้คู่เคียง[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอตัว อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนวิชาประวัติศาสตร์ภูพระบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดคู่มือ-แก่งงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-สะพานมิตรภาพ-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-เขื่อนกั้นน้ำอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-สกลนครบ่อประดิษฐ์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความสามารถสุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-คันดินลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนรวม/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนทั่วไปหนองประจักษ์ศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมอื้นว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศดวงอาทิตย์ตกของตัว เมืองเพราะด้วยเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลมณฑลจังหวัดอุดรธานีได้ทำการสังคายนายหนองกระจ่างขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวข้องในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมวรรษครบ 5 รอบ โดยมณฑลตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้บุษบาประดับหลายชนิดสละสลวยมาก ทำตะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีข้าแผ่นดินไปพักผ่อนและออกพลังกายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศดวงตะวันตกทแยงทิศอุดรจะมีพระตำหนักหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของบาท 1สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนกลางหนองสิม เป็นสวนธารณะในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่ประชาชนเพราะด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งด้านในได้มีการจัดทำเลที่ตั้งเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงหนองบัว เป็นสวนธารณะเพราะด้วยใช้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ราษฎรในพท.ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนรวมสระบัวตั้วอยู่ด้านในเขตอำเภอภาราอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกรุกขชาติตกแต่งไว้ดั่งเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนธารณะสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอธานีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า ธานีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วสันต์กัณฑ์มหาราชินี ภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศเหนือ สวน[แก้] อุดรธานีเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งพนมและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แบบ เป็น1ใน5จังหวัด(จังหวัดนครราชสีมา-ลำน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-แม่น้ำชี-ลำธารพรหม-สายธารเชิญ,เลย-แควเลย-สายน้ำพอง-ลำน้ำเหือง,อุดรธานี-สายน้ำการสู้รบ-สายน้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-สายน้ำการสู้รบ-ลำน้ำพุง-ลำธารก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ต้นน้ำลำธารสายน้ำที่ประธานของภาคดวงอาทิตย์ออกเลี่ยงนอกเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าที่ประธานดังนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านเป็นประกาย ตำบลนายูง อำเภอนายูง จ.จังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำแผนการท่องเตร็ดเตร่เชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและกลุ่มพืชจัดแจงข่าวสารเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จ.จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีคณะดูแลสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีคณะพิทักษ์อุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ บุรีอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง บุรีอุดรธานี วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอนคร เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่แถวแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วพื้นที่อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และเขตอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี) ถิ่นท่องท่องเที่ยวล่องแพที่เด่น[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเตร็ดเตร่จันทร์มิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพื่อให้ปฏิสังขรณ์ระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพคันนาลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี สถานที่ประธานทางตำนาน/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนตำนานภูบาท ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูพระบาทอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานเมืองจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศ พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่จรัส โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอมณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าหมู่คนชุมพลวิวรรธน์ราม อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดพิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญพระจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน ที่อยู่เล่าเรียนและท่องเที่ยวเชิงเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

รับโพสต์ Package โพสต์บล๊อก + เว็บประกาศฟรี + เลือน 100 เว็บ ฟรี 1 เดือน 600 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 22 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 50 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 3 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 418 ครั้ง

คุ้มสุดๆ รับโพสต์เว็บ ลดราคาทุกแพ็คเก็จ ให้เว็บคุณอันดับดีขึ้น ลูกค้าเพิ่มขึ้น โทร : 082-869-7997

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้า 22 ม.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1472 ครั้ง

รับโพสต์เว็บ, รับจ้างโพสต์ รับโพสเว็บ, รับโพสต์อสังหา

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 22 พ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1175 ครั้ง

แพ็คเก็จและบริการรับโพสต์เว็บ

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 16 ม.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1252 ครั้ง

www.รับโพสต์เว็บ.com บริการรับโพสต์เว็บเพื่อโฆษณาเว็บไซต์, บริการโพสต์ขายอสังหาฯ, บริการทำการตลาดออนไลน์, บริการทำอันดับเว็บไซต์

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 9 ม.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 508 ครั้ง

รับโพสต์เว็บประกาศ, บริการโพสต์ประกาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 100 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 13 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 489 ครั้ง

() - Discounts, Promotion & News Updateโปรโมชั่น/Promotions 13 เม.ย. 2563

เข้าชม 457 ครั้ง

รับโพสต์ประกาศขายบ้าน รับโพสต์ประกาศขายที่ดิน ราคาถูก รับโพสขายคอนโด

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 14 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 298 ครั้ง

รับโพสต์, บริการโพสต์เลื่อนประกาศ 200 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 50 โพสต์

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 14 เม.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 275 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:56:59 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน